Ederon.mobi
CHOOSE SERVER:
* Server: 1
Start: 2021-05-26 12:00 (already takes ~25 day.)
Movement speed: 50X
16 online, 105 players
OK